Showing all 3 results

Hiện tùy chọn
Đóng

Combo Silver

15.500.000,0
 • Khảo sát, Tư Vấn & Thiết Kế
 • Lắp đặt và thi công
 • Solar panel / Canadian / Trung Quốc tuyển chọn
 • Inverter / SMA (Đức)
 • Gói bảo hành: solar panel vẫn đạt hiệu suất trên 80% sau 25 năm theo serial của nhà máy. Inverter: 5 năm
 • Gói bảo dưỡng: 6 tháng/lần x 4 lần.
Đóng

Combo Gold

16.500.000,0
 • Khảo sát, Tư Vấn & Thiết Kế
 • Lắp đặt và thi công
 • Solar panel / Hanwha QCells / Hàn Quốc - Đức
 • Inverter / ABB(Ý) / SMA(Đức)
 • Gói bảo hành: solar panel vẫn đạt hiệu suất trên 80% sau 25 năm theo serial của nhà máy. Inverter: 5 năm
 • Gói bảo dưỡng: 6 tháng/lần x 4 lần.
Đóng

Combo Diamond

17.500.000,0
 • Khảo sát, Tư Vấn & Thiết Kế
 • Lắp đặt và thi công
 • Solar panel / Hanwha QCells / Hàn Quốc - Đức
 • Inverter / ABB(Ý) / SMA(Đức) / FRONIUS(Áo) / KACO SIEMENS(Đức)
 • Gói bảo hành: solar panel vẫn đạt hiệu suất trên 80% sau 25 năm theo serial của nhà máy. Inverter: 6 năm
 • Gói bảo dưỡng: 4 tháng/lần x 6 lần.