Điểm Đặc Biệt Của Hệ Thống Theo Dõi Xuất Hàng Tự Động Của ESV

  • Hệ thống xuất hàng tự động thân thiện với người dùng, phân chia công việc rõ ràng. 
  • Kiểm soát bằng “thẻ từ” để thay thế cho phiếu giấy nhằm tăng tốc độ, bảo mật thông tin.
  • Tăng cường giao tiếp và minh bạch hóa thông tin cho khách hàng lái xe bằng các bảng LED đa dòng.
  • Theo dõikiểm soát hàng hóa dễ dàng.
  • Tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệptiết giảm chi phí vận hành.

Sơ Đồ Mô Tả Hệ Thống Theo Dõi Xuất Hàng Tự Động

Dịch Vụ Khác