Kiểm Toán Năng Lượng

Kiểm tra, tính toán lượng điện năng tiêu thụ của một công trình, tòa nhà, hoặc các sơ sở sản xuất, nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục tiết kiệm hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ.

Năng lượng là nguồn động lực sống còn của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp hầu như cần phải sử dụng năng lượng cho suốt quá trình sản xuất. Hằng năm, tất cả các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm điều nhận được công văn của Sở công thương địa phương về việc Kiểm Toán Năng Lượng để thực hiện các nhiệm vụ TUÂN THỦ LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ.
Không chỉ thực hiện đúng luật định mà còn mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp

Tại sao cần Kiểm Toán Năng Lượng

  Tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

   Mang lại những giải pháp hiệu quả để giảm chi phí năng lượng

   Giúp thương hiệu tạo được uy tín trong lòng khách hàng

 Hỗ trợ hoạt động quản lý, Cải thiện năng suất của Doanh nghiệp

Chủ động ngân sách nguồn vốn cho sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Lựa chọn dịch vụ Kiểm toán năng lượng của ESV
Uy tín - An Tâm - Hoàn Hảo

Công ty TNHH Hiệu quả Sales được thành lập từ ngày 8.3.2013, hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực Tư vấn Hiệu quả chi phí cho Doanh nghiệp và Điện Năng lượng mặt trời – Tiết kiệm năng lượng. Hiện tại, ESV là thành viên tích cực của Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam. Mong muốn mang đến nguồn năng lượng sạch cho tương lai. Chúng tôi đã được công nhận có chức năng Kiểm toán năng lượng do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Và ESV tự tin mình sẽ làm tốt vai trò tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Dịch Vụ Khác