Founder & CEO

Nguyễn Hoàng Thuận

Hơn 8 năm kinh nghiệm CEO hiện là Founder của công ty Effective Sales Vietnam.
Chief Executive Officer (CEO) tại NATHIVI ELECTRICAL SYSTEM CORP, Effective Sales Co., Ltd.
Chief Operations Officer tại WEALTH POWER SOLUTION VIETNAM JSC.
Chief Strategy Officer tại Ha Noi Transformer and Electrical Equipment Manufacturering Corporation.

Nguyễn Quốc Hân

Chairman Assistant

Đặng Tấn Tài

Energy Auditor / Solar Plant Expert

Trang Minh Tuấn

Managing Director

Cao Thanh Tùng

Area Sales Manager

Nguyễn Minh Hương

Area Sales Manager

Nguyễn Bích Phương

USA Market

Nguyễn Thị Thuý Loan

Sales Admin

Trần Minh Hiếu

Account Manager

Lý Thái Trung

Account Manager

Trương Thùy Duyên

Marketing Executive

Phạm Kim Ngân

Marketing Executive