EFFECTIVE SALES VIETNAM

EFFECTIVE SALES VIETNAM – ĐƯA BÁN HÀNG TRỞ THÀNH MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Công ty TNHH Hiệu quả Sales được thành lập từ ngày 8.3.2013, hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực Tư vấn Hiệu quả chi phí cho Doanh nghiệp và Điện Năng lượng mặt trời – Tiết kiệm năng lượng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tế cuộc sống, Effective Sales Vietnam ESV đã phát triển đa dạng hóa thêm các lĩnh vực khác như:

set

Hệ Thống Mái Nhà Năng Lượng Mặt Trời

 Combo hệ thống mái nhà năng lượng mặt trời.

 Phụ kiện năng lượng mặt trời.

 Máy nước nóng năng lượng mặt trời.

set

Khóa Học

 Kiểm toán viên năng lượng.

 Người quản lý năng lượng.

set

Tư Vấn

 Kết Nối Nguồn Tài Chính Năng Lượng.
 Tư Vấn Kết Nối Nguồn Tài Chính Trả Chậm.
 Tư Vấn Nguồn Thông Tin Quan Trọng Giá Trị Cao.
Lập báo cáo Kiểm Toán Năng Lượng
Lập Giải Pháp Khuyến Cáo Tiết Kiệm Hiệu Quả Năng Lượng

Ký Hợp Đồng Điện Tử Effective Signing Vietnam ESV

set

Hiệu Quả Nguồn Nhân Lực

 Cung Cấp Trọn Gói Năng Lực Kinh Doanh.
 Tạo Mới Và Tái Cấu Trúc Bộ Phận Sales.

set

Thiết Kế Thi Công

 Thiết kế thi công hệ thống điện.
 Thiết kế thi công hệ thống chiếu sáng.
 Thiết kế thi công hệ thống camera an ninh.
Thiết kế thi công lò Hơi Biomas
Thiết kế hệ thống lò đốt rác phát điện

set

Bảo hiểm Điện Mặt Trời

 Bảo hiềm cháy nổ.
 Bảo hiểm sản lượng.

SỨ MỆNH

Effective Sales Vietnam ESV cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng và dịch vụ chất lượng nhất, phục vụ bằng cả trái tim và trách nhiệm với cuộc sống con người và xã hội.

268 KHÁCH HÀNG
89 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
9 NĂM KINH NGHIỆM
216 ĐỐI TÁC

EFFECTIVE SALES
VIETNAM